¤ Coaching

 Crisisbegeleiding

Voor iedereen die het gevoel heeft zodanig vast te zitten dat je geen kant meer opkunt en dat géén van je oude oplossingen meer werkt. Je leven lijkt stil te staan en dat frustreert, of je gezondheid laat het afweten. Kortom, je weet het niet meer.

» Niet weten

Deze staat van "niet weten" is een mogelijkheid tot verandering, een mogelijkheid om oude overtuigingen en routines los te laten en iets nieuws te proberen. Je kunt je crisis ombuigen tot een kans, een open ruimte om jezelf opnieuw te ontdekken.

» Ontdek wie je bent

Het leven is altijd in beweging en als je weet wie je bent kun je je vrij aan deze beweging overgeven, heb je energie en kun je alles aan.  Als je niet meer weet wie je bent omdat je jezelf ergens onderweg bent kwijtgeraakt raak je steeds maar weer vermoeid en stagneert je leven.

» Leef vanuit Vrijheid

Ontdek de plek in jezelf waar je vrij bent. Ontdek het leven in jezélf, ontdek de plek waar alle bewegingen vandaan komen. Als je op deze manier plannen maakt hoef je jezelf niet meer te verlaten zodat je vanzelf weer energie krijgt.